COVER

KATA ALUAN

Monday, October 29, 2012

CONTOH KARANGAN SYARAHAN


KARANGAN JENIS SYARAHAN

Latihan
Soalan
1
Andaikan anda seorang tokoh sekolah. Anda diminta untuk menyampaikan syarahan dalam perhimpunan sekolah. Tajuk syarahan  itu ialah "Kepentingan Aktiviti Sukan kepada Murid- murid". Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya.

RANGKA KARANGAN

Pendahuluan
kata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis, guru- guru, dan rakan-rakan- menyatakan tajuk

Isi-isi Penting
(a)    Bersukan menjadikan tubuh badan sihat - fikiran tidak tertekan oleh pelajaran
(b)   meningkatkan keyakinan diri - memupuk nilai-nilai kepemimpinan
(c)    melahirkan murid yang berdisiplin dan bertanggungjawab - dapat menghindarkan diri daripada unsur yang tidak sihat
(d)   mengharumkan nama sekolah dengan kejayaan - menaikkan imej sekolah

Penutup
sukan tidak menjejaskan pelajaran - ucapan terima kasih


Latihan
Soalan
2
Kamu selaku Pengerusi Kelab Menabung diminta menyampaikan syarahan sempena kempen menabung. Tajuk syarahan  kamu ialah “Faedah Menabung”. Sediakan teks syarahan kamu itu.

CONTOH KARANGAN:

            Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru penolong kanan, guru-guru, dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan.
            Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ucapan yang bertajuk “Faedah Menabung”.
Hadirin yang dihormati sekalian,
            Amalan menabung bermaksud amalan menyimpan wang secara sedikit demi sedikit. Wang yang disimpan itu adalah wang lebihan yang diberikan oleh ibu bapa untuk perbelanjaan di sekolah.
            Amalan menabung ini membawa banyak kebaikan. Amalan ini dapat mendidik kita supaya tidak berbelanja besar. Kita akan sentiasa berbelanja mengikut kemampuan dan bukannya nafsu membeli. Kita akan dapat mengawal perbelanjaan kerana kita mempunyai keinginan untuk menabung.
            Faedah menabung dapat memupuk sikap sentiasa berjimat cermat. Dengan amalan ini, sikap boros dapat dihindari kerana orang yang suka menabung mempunyai azam untuk sentiasa menambah wang tabungan. Biasanya mereka akan mencapai kepuasan apabila simpanan tabungan mereka bertambah dari semasa ke semasa.
            Faedah lain yang kita boleh peroleh daripada amalan menabung adalah dapat menggunakan wang tabungan sekiranya berlaku kecemasan. Kita boleh gunakan wang simpanan untuk berbelanja bagi mengelakkan kita berhutang ketika kecemasan. Kalau kita tidak mempunyai wang simpanan, kita akan berhutang dan ini akan menambahkan bebanan.
Hadiri sekalian,
            Amalan menabung perlu dipupuk sejak kecil lagi supaya amalan ini terus sebati dalam diri sehingga dewasa. Oleh itu, marilah kita bertekad untuk menabung dari sekarang. Ingatlah pepatah “beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis”. Sekian dahulu ucapan saya dan saya sudahi dengan ucapan terima kasih.


Latihan
Soalan
3
Kamu menyertai pertandingan syarahan di sekolah kamu. Tajuk syarahan yang kamu pilih ialah “Guru adalah Ibu Bapa Murid di Sekolah”. Sediakan teks syarahan kamu itu.

RANGKA KARANGAN


1.        Pendahuluan:
·         kata alu-aluan – salam – tujuan – tajuk

2.        Isi-isi penting:
·         banyak masa bersama guru – lebih lima jam sehari
·         guru mendidik – memberi ilmu – dedikasi
·         ibu bapa mencari rezeki – guru mengajar – mendidik
·         Di rumah hidup bersama adik-beradik – di sekolah ramai kawan – guru jaga

3.        Penutup:
·         kesimpulan – kata hikmat – saranan – terima kasih


CONTOH KARANGAN

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan serta rakan-rakan sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini pada pagi yang mulia ini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk “Guru Ialah Ibu Bapa Murid di Sekolah”.
Hadirin yang dihormati sekalian,
            Sebagai seorang pelajar, kita banyak menghabiskan masa di sekolah bersama guru. Lebih daripada lima jam sehari kita berada di sekolah. Waktu pagi belajar di dalam bilik darjah manakala petangnya menyertai aktiviti kokurikulum.
            Di sekolah, guru mendidik kita setiap hari. Guru memberi banyak ilmu pengetahuan kepada kita supaya kita menjadi manusia yang pandai dan berguna kepada masyarakat. Untuk itu, guru dengan penuh dedikasi cuba mendidik kita supaya kita berjaya.
            Di rumah pula, ibu dan bapa tekun bekerja untuk mencari rezeki bagi menyara hidup kita. Segala keperluan kita akan ditunaikan oleh ibu dan bapa. Kita perlu patuh kepada arahan ibu dan bapa di rumah supaya kita selamat di dunia dan di akhirat.


Hadirin sekalian,
            Di rumah kita bergaul dengan adik-beradik dengan diawasi oleh ibu dan bapa. Jika bergaduh, ibu dan bapa akan meleraikannya. Di sekolah pula, kita bergaul dengan kawan-kawan yang ramai. Pergaulan kita akan diawasi oleh guru. Jika ada masalah, gurulah yang menjadi tempat kita mengadu.
            Jadi berdasarkan keterangan saya maka benarlah pendapat bahawa guru merupakan ibu bapa kita di sekolah. Oleh sebab itu, kita perlu menghormati guru sebagaimana kita menghormati ibu dan bapa. Sekian sahaja syarahan saya. Terima kasih.Latihan
Soalan
4
Pusat sumber sekolah kamu mengadakan kempen “Mari Membaca” Sebagai Ketua Pengawas Pusat Sumber, kamu ditugaskan menyampaikan syarahan kepada para pelajar pada hari pelancaran kempen tersebut. Tajuk syarah kamu ialah “Melahirkan Budaya Suka Membaca”. Tuliskan teks syarahan kamu itu.

RANGKA KARANGAN

Pendahuluan

Kata alu-aluan – salam – berdirinya saya – tajuk

Isi-isi penting


1.      -     Kata penegas,
-     Isi:  Amalan suka membaca – penting
-          Huraian:  Banyak faedah – didapati dengan membaca
-          Huraian lanjut:  Bukan sahaja – menambah ilmu pengetahuan, bahkan – boleh dijadikan panduan dan teladan
2.      -     Isi:  Membaca – hobi – berguna
-          Huraian:  Mengisi masa – tidak terbuang begitu saja
-          Huraian lanjut:  Boleh – meningkatkan penguasaan bahasa
3.      -     Isi:  Membaca – amalan baik
-          Huraian: Bagaimana cara menyemai – minat membaca
-          Huraian lanjut:  Aktiviti membaca – seronok – berkumpulan – ajak rakan-rakan – membaca – taman rekreasi – sekolah – beri  hadiah galakkan – paling banyak baca buku
4.      -     Kata penegas
-     Isi:  Hilangkan kebosanan – pelbagaikan bahan bacaan
-          Huraian: Jangan hanya baca buku teks – baca juga buku-buku cerita
-          Huraian lanjut: Pilih buku yang menarik – di pusat sumber – juga boleh beli – tambah koleksi di rumah

Penutup


        Jelaslah kepada kita – bahawa membaca sangat penting – Ingatlah “Membaca Jambatan Ilmu” – akhir kata jadikan amalam membaca sebagai budaya hidup – Sekian, terima kasih


CONTOH KARANGAN:


Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan.Berdirinya saya di sini pada pagi yang mulia ini ialah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk “Melahirkan Budaya Suka Membaca”.

Hadirin yang saya hormati sekalian,
Suka membaca adalah tabiat yang sangat berguna terutamanya kepada para pelajar. Banyak faedah yang boleh didapati dengan membaca. Ia bukan sahaja untuk menambah ilmu pengetahuan, bahkan boleh dijadikan panduan dan teladan dalam hidup kita.

Membaca merupakan hobi yang sangat berguna kepada kita. Ia dapat mengisi masa kita dengan perbuatan yang berfaedah dan masa lapang kita tidak terbuang begitu saja. Di samping itu, ia boleh meningkatkan penguasaan bahasa kita.

Membaca merupakan amalan yang sangat baik kepada kita. Minat membaca boleh disemai sedari kecil lagi. Aktiviti membaca lebih seronok jika dilakukan secara berkumpulan. Kita boleh mengajak rakan-rakan untuk membaca di taman rekreasi atau pun di pusat sumber sekolah. Ibu bapa juga patut memberi  hadiah galakkan kepada anak-anak mereka paling banyak baca buku.

Hadirin sekalian,
Membaca boleh menghilangkan kebosanan. Kita boleh membaca pelbagai bahan bacaan. Jangan hanya baca buku teks sahaja. Bacalah juga buku-buku cerita, majalah novel dan lain-lain lagi. Pilihlah buku-buku yang menarik yang boleh didapati di pusat sumber malahan boleh juga boleh beli sebagai tambah koleksi buku-buku di rumah.

Jelaslah kepada kita bahawa membaca sangat penting. Ingatlah kata pepatah “Membaca Jambatan Ilmu”. Akhir kata dari saya, jadikan amalam membaca sebagai budaya hidup. Sekian sahaja syarahan saya, terima kasih.


Latihan
Soalan
5
Anda mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan yang bertajuk “Kepentingan Sains dan Teknologi Dalam Kehidupan Manusia”. Tulis syarahan tersebut.

RANGKA KARANGAN:

Pendahuluan

Kata-kata aluan – Pengerusi, guru besar, hakim, hadirin lain – salam – tujuan - tajuk syarahan.

Isi-isi

1.      Sains dan teknologi – penting – negara membangun – negara kita menuju negara maju - semakin maju sains dan teknologi – semakin maju negara.

2.      Contoh kemajuan sains dan teknologi – televisyen alat sebaran am – telefon alat perhubungan – komputer, internet alat perhubungan dan maklumat.

3.      Perbandingan – dahulu mundur – aspek pendidikan, perubatan, perindusterian - kurang alat berteknologi tinggi.

4.      Menegaskan – sains memudahkan pekerjaan – menjimatkan masa – maklumat kemas, tersusun – jadikan manusia lebih pintar.

Penutup


Saranan – gunakan rekaan sains – secara bijak – Akhir kata – sekian syarahan – terima kasih.

CONTOH KARANGAN:

Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berbahagia Pegawai Pendidikan Daerah Kota Bharu, para guru besar, barisan hakim yang arif lagi bijak sana, guru-guru dan para hadirin sekalian.
Selamat sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk “Kepentingan Sains dan Teknologi Kepada Kehidupan Manusia.”

Hadirin yang dihormati sekalian,
            Tidak dapat dinafikan lagi bahawa Sains dan Teknologi sangat penting pada zaman ini. Negara kita sedang menuju ke arah negara maju. Ini disebabkan semakin maju Sains dan Teknologi negara tersebut maka semakin majulah negara itu.

            Di antara contoh kemajuan Sains dan Teknologi ialah terciptanya televisyen, telefon, komputer dan peralatan perubatan yang canggih. Peralatan ini memberi banyak kemudahan kepada manusia.

            Pada zaman dahulu kehidupan manusia mundur kerana tiada Sains dan Teknologi. Manusia ketika itu ketinggalan dalam aspek pendidikan, perubatan, perindustrian kerana tiada alat yang berteknologi tinggi.

Hadirin sekalian,
            Dengan perkembangan Sains, kerja kita menjadi semakin mudah dan cepat. Semua kerja harian kita dapat dibuat dengan pantas dan betul. Kecanggihan teknologi menjadikan manusia semakin pintar.

            Berdasarkan keterangan itu tadi, saya menyarankan agar saudara-saudari menggunakan rekaan Sains dengan bijak. Akhir kata, sampai di sinilah syarahan dan saya sudahi dengan ucapan sekian, terima kasih.

Latihan
Soalan
6
Anda berminat untuk menyertai suatu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan itu ialah "Memupuk Budaya Membaca". Sediakan teks syarahan itu dengan lengkap.

RANGKA KARANGAN

Pendahuluan
kata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis, barisan hakim, dan hadirin - menyatakan tajuk syarahan

Isi-isi Penting
(a)    tanggungjawab kerajaan - menyediakan kemudahan perpustakaan bergerak - memperbanyak bahan bacaan bermutu
(b)   tanggungjawab ibu bapa - menjadi model kepada anak-anak - menghadiahkan bahan bacaan yang sesuai
(c)    tanggungjawab pihak sekolah - menganjurkan pertandingan - menggalakkan murid-murid membaca
(d)   tanggungjawab penerbit buku - menawarkan harga buku yang berpatutan - menggunakan bahasa yang mudah difahami

Penutup
semua pihak memainkan peranan penting untuk mewujudkan budaya membaca - melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan

Latihan
Soalan
7
Anda terpilih mewakili sekolah anda untuk suatu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan itu ialah "Bahaya Keracunan Makanan".


RANGKA KARANGAN

Pendahuluan
kala alu-aluan kepada Pengerusi Majlis, para hakim, Guru Besar, dan rakan-rakan

Isi-isi Penting
(a)    golongan yang sering terdedah pada keracunan makanan - murid-murid dan orang dewasa
(b)   punca keracunan makanan - penyediaan makanan yang tidak bersih - makanan kotor dan tidak dimasak
(c)    jenis makanan yang mudah dijangkiti bakteria - makanan berlemak - makanan dalam tin
(d)   kesan keracunan makanan - cirit-birit, muntah-muntah, demam, dan kehilangan banyak air

Penutup
menyeru orang ramai menjaga kebersihan - hidup lebih sejahtera - ucapan terima kasih


Latihan
Soalan
8
Andaikan bahawa anda murid yang cemerlang. Anda diundang untuk menyampaikan syarahan tentang teknik-teknik belajar yang berkesan. Tulis syarahan itu selengkapnya.

Rangka Karangan

Pendahuluan
kata alu-aluan - menyatakan tajuk syarahan

Isi-isi Penting
(a)    membuat jadual waktu di rumah - bilangan jam waktu belajar dan masa rehat
(b)   memilih tempat belajar yang sesuai - persekitaran yang nyaman
(c)    belajar secara sistematik - membaca, memahami, mengingati, mengulang kaji - belajar secara berkumpulan
(d)   tindakan sebelum peperiksaan - membuat persediaan dari segi emosi, peralatan dan kesihatan

Penutup
ucapan penutup dan terima kasih

Latihan
Soalan
9
Anda telah menyertai pertandingan syarahan. Tajuknya ialah “Dadah Membawa Maut”. Sediakan teks syarahan kamu itu.

RANGKA KARANGAN

Pendahuluan
Kata-kata aluan kepada Pengerusi Majlis, Guru Besar, para hakim, guru-guru dan rakan-rakan. Salam – tujuan – tajuk

Isi-isi Penting
 1. Musuh negara – salah guna – mudarat diri – membawa maut
 2. Jenis-jenis dadah – dadah ringan – ganja – dadah berat – heroin, morfin, syabu, pil khayal, pil kuda – asal pokok popi
 3. Penagih perlu wang – RM60.00 hingga RM100.00 sehari – mencuri, meragut – kejadian jenayah merebak
 4. Dadah membawa HIV – penyakit Aids – sindrom kurang daya melawan penyakit – merebak kongsi jarum – tiada ubat – membawa maut

Penutup
menyeru menjauhi dadah – amal cara hidup sihat – hidup lebih sejahtera – ucapan terima kasih 

16 comments:

 1. Tahniah! Blog yang menarik dan banyak ilmu yang boleh dikongsi bersama.

  ReplyDelete
 2. Ada syarahan tentang kepentingan rakan dalam hidup kita tak cikgu?

  ReplyDelete
 3. Assalamualaikum cikgu, boleh x saya ambil karangan nie sebagai contoh karangan dan syarahan? Terima Kasih.

  ReplyDelete
 4. Assalamualaikum .. Terima Kasih kerana sudi berkongsi ilmu pengetahuan dengan saya ..

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. Izinkan saya ambil syarahan tajuk "Kepentingan Sains dan Teknologi Dalam Kehidupan Manusia" sebagai syarahan yang saya nak tanding nanti...

  ReplyDelete
 7. izinkan saya ambiol syarahan tajuk " kepentingan sains dan teknologi dalam kehidupan manusia " teriama kasih

  ReplyDelete
 8. izinkan saya ambiol syarahan tajuk " kepentingan sains dan teknologi dalam kehidupan manusia " teriama kasih

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. Izinkan saya ambil syarahan tajuk " faedah menabung"....terima kasih ��������

  ReplyDelete
 11. izinkan saya ambil syarahan amalan membaca

  ReplyDelete
 12. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 13. Ada tak karangan ucapan syarahan bertajuk keburukan cinta sejenis contohnya lasbian dan gay

  ReplyDelete